Tuesday, January 15, 2013

Hướng dẫn cấu hnh VPN trn windows XP

Hướng dẫn cấu hnh VPN trn windows XP


Hướng dẫn cấu hnh VPN trn windows XP
vấn đề l tại cửa hng em c một mạng my tnh ngang hng, ip động, adsl
Nh em cũng c đăng k Internet
By giờ em muốn cấu hnh VPN để ở nh c thể truy cập được cc my ở cửa hng
Em khng biết phải lm thế no?
Em vo google tm th cũng c bi hướng dẫn nhưng lm chưa được
V tới phần đặt địa chỉ Ip của VPN server em khng biết phải điền Ip no?
tại v mạng ở cửa hng em l mạng ngang hng ip động (192.168.1.X)
Mong cc bạn chỉ gip
VPN Traffic-1 cho , My chủ trn 35 quốc gia, Nhanh v ổn định
VPN traffic - tất cả trong 1 cho android, bỏ qua hết cc giới hạn khi bạn truy cập internet, bỏ qua giới hạn về vị tr địa l, chọn một server để kết nối, c server vpn rộng khăp ở hơn 35 quốc gia. Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec.
Nếu bạn cần bỏ qua cc hạn chế để c thể truy cập vo Facebook, Twitter v cc trang khc?
Nếu bạn cần đổi địa chỉ ip của bạn?
Nếu bạn cần xem BBC iPlayer từ bất kỳ nơi no trn thế giới?
Nếu bạn cần xem Netflix từ bn ngoi nước Mỹ?
Cc tnh năng của chương trnh Vpn Traffic cho :
-1 thao tc đơn giản để kết nối đến my chủ VPN, miễn ph ci đặt
-Lưu tn đăng nhập/mật khẩu, chỉ cần thao tc chọn vị tr my chủ để kết nối.
-Khng giới hạn băng thng.
-M ha dữ liệu của bạn khi truyền trn internet
-Gỡ bỏ hết cc giới hạn truy nhập tạo ra do Chnh Phủ hay do Cng ty bạn. Bỏ qua giới hạn vị tr địa l.
-Khng giới hạn chuyển đổi giữa cc VPN server ở cc nước khc nhau (Hơn 35 quốc gia trn thế giới)
-Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec
-Lm việc tốt với kết nối wifi, 3G, GSM v tất cả cc nh cung cấp dịch vụ di động.
VPN server khắp nơi trn thế giới
- Europe Chu u:UK,France,Germany,Sweden,Russia,Spain,Switzerland,Italy,Netherlands,Norway,Denmark,Belgium
- America Chu Mỹ: USA,Canada,Mexico,Colombia,Argentina,Brazil
- Asia Chu : China,India,Japan,United Arab Emirates,Malaysia,Singapore,Korea,Turkey,Indonesia,Thailand,Philippines,Hong Kong,Vietnam,Israel,Saudi Arabia,Kuwait
- Other Khc :Australia
VpnTraffic - Gỡ bỏ việc chặn Internet của bạn,truy cập Skype,VOIP,cc knh truyền hnh v video trực tuyến như Hulu,Netflix,BBC iPlayer. Vượt qua những ngăn chặn dựa trn địa chỉ truy cập. My chủ VNP trn ton thế giới với hơn 40 nước. Hỗ trợ PPTP v L2TP/IPSec.
What you need is a VPN account !
Before you make an order, you can Trial our VPN Service for3 days.
Only$1.99
High Speed
All country server
buy cheap vpn at vpntraffic

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.